Cụ thể, đối với sản phẩm nghêu xuất khẩu vào EU, do hiện nay các vùng thu hoạch trong Chương trình giám sát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam đang được xếp loại B theo Quy định EU và chỉ được phép xuất khẩu sản phẩm nghêu đã qua xử lý nhiệt trước khi xuất khẩu. Do đó, thông tin mã số hải quan tương ứng là 1605.

Đối với sản phẩm thủy hải sản phối chế đông lạnh (seafood mix) xuất khẩu vào EU được áp mã số hải quan là 1605, nếu gồm nhiều thành phần, nhưng thành phần là giáp xác, nhuyễn thể hoặc động vật không xương sống sơ chế phải chiếm trên 20% tổng khối lượng và có tỷ lệ lớn nhất trong sản phẩm.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, sản phẩm được phân loại và áp mã số hải quan dựa trên thành phần đặc trưng của sản phẩm (essential character) theo Nguyên tắc số 3(b) quy định tại Điểm A "Nguyên tắc chung để diễn giải Danh mục kết hợp", Mục I "Quy định chung", Phần thứ nhất "Quy định sơ bộ", Phụ lục I "Danh mục kết hợp".

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho biết, trong thời gian vừa qua đã liên tục nhận được phản ánh của Cơ quan thẩm quyền EU về việc mã số hải quan thể hiện trên chứng thư cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU chưa phù hợp với bản chất, thành phần sản phẩm thủy sản nhập khẩu (VD: sản phẩm nghêu luộc; sản phẩm thủy hải sản phối chế, seafood mix;...).

Mặc dù thông tin về mã số hải quan tương ứng với loại sản phẩm trên chứng thư không trực tiếp liên quan đến an toàn thực phẩm, nhưng đây lại là nội dung quan trọng để kiểm soát gian lận thương mại, đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU),... của Cơ quan thẩm quyền EU.

Trước đó, Cơ quan thẩm quyền EU đã khuyến cáo trường hợp chứng thư có thông tin về mã số Hải quan (HS code/CN code) không phù hợp với sản phẩm thì chứng thư được coi là không hợp lệ và không có hiệu lực để làm thủ tục thông quan lô hàng. Ngoài ra, đối với trường hợp Cơ quan thẩm quyền phát hiện có gian lận về thuế suất nhập khẩu do sử dụng sai mã số Hải quan thì không những cơ sở sản xuất và chủ hàng bị xử lý theo quy định của EU mà Cơ quan kiểm tra, cấp chứng thư cũng bị liên đới trách nhiệm.

Do đó, để thực hiện đúng quy định của EU, cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các DN chế biến thủy sản xuất khẩu nghiên cứu, thực hiện đúng Quy định (EEC) 2658/87 và các văn bản sửa đổi bổ sung khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU; chi tiết các quy định nêu trên và Tra cứu Danh mục mã số Hải quan theo sản phẩm của EU được đăng tải trên website của Cục và Cơ quan thẩm quyền EU.

Đồng thời chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để cập nhật, thực hiện đúng quy định của EU về mã số Hải quan nhằm tránh vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

Trường hợp Cơ quan hải quan cửa khẩu thuộc EU có yêu cầu khác với các quy định nêu trên, đề nghị DN cung cấp yêu cầu của Cơ quan hải quan cửa khẩu của nước thành viên EU để Cục xem xét giải quyết. Tuy nhiên, Cục sẽ không xem xét, xử lý nếu đây là nội dung do khách hàng/nhà nhập khẩu của DN đề nghị kể từ ngày 31/7/2014.

N.P