Hải quan Cần Thơ là một trong những điểm sáng về thu NSNN trong bối cảnh toàn ngành Hải quan đặt mục tiêu thu ngân sách là nhiệm vụ cấp bách và quyết tâm đạt được trong năm 2013. Ảnh: NH Thắng (haiquancantho)

• Hải quan Tp. Cần Thơ: Thu ngân sách đạt 95,62% kế hoạch cả năm 2013

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Cần Thơ, đến ngày 15/8/2013, ngành Hải quan Cần Thơ thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 784,123 tỷ đồng (đạt 95,62% so kế hoạch giao năm 2013 và tăng 98,99% so cùng kỳ năm 2012).

Có 3/4 Chi cục thông quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã thu đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN năm 2013 được giao. Trong đó:

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cần Thơ: Tính đến hết ngày 15/8/2013, Chi cục đã thu NSNN đạt trên 178,75 tỷ đồng, bằng 116,83% kế hoạch được giao năm 2013 (Chỉ tiêu năm 2013 được giao là 153 tỷ đồng).

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Long đã thu NSNN đạt trên 314,08 tỷ đồng, bằng 190,36% kế hoạch được giao năm 2013. (Chỉ tiêu giao là 165 tỷ đồng).

Chi cục Hải quan Sóc Trăng: Dự toán thu NSNN năm 2013 được giao là 2 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/8/2013, Chi cục Hải quan Sóc Trăng đã thu NSNN ước đạt 22 tỷ đồng, vượt 1.100% chỉ tiêu được giao năm 2013.

Kết quả của ngành Hải quan Cần Thơ là một trong những điểm sáng về thu NSNN trong bối cảnh toàn ngành Hải quan đặt mục tiêu thu ngân sách là nhiệm vụ cấp bách và quyết tâm đạt được trong năm 2013./.

• Hải quan Thừa Thiên Huế: Ước thực hiện đạt 54% kế hoạch năm 2013

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế, từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013, ngành Hải quan Thừa Thiên Huế ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 47,338 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 16/8/2013 là 307,505 tỷ đồng đạt 54% chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2013 (Chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2013 là 570 tỷ đồng).

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đã làm 1.207 tờ khai đăng ký thuế với trị giá đạt 86.075.739,01 USD; Lũy kế đến ngày 16/8/2013, đạt 581.885.690,79 USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012). Trong đó:

Kim ngạch Xuất khẩu hàng hóa đạt 54.046.476,45 USD với 391 bộ tờ khai. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 328.953.648,88 USD.

Nhập khẩu hàng hóa, đã làm thủ tục cho 816 bộ tờ khai thuế với trị giá là 32.029.262,56 USD. Lũy kế đến ngày 18/8/2013 đạt 252.932.041,91 USD./.

• Hải quan Điện Biên: Thu NSNN tháng 8 ước đạt 15,536 tỷ đồng

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Điện Biên, tính từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013, ngành Hải quan Điện Biên ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 15,536 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới ngày 15/8/2013, thu NSNN đạt 44,612 tỷ đồng, bằng 33,8% kế hoạch được giao năm 2013.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 8.582.648 USD tương đương 178,76 tỷ đồng. Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.545.305 USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 7.037.343 USD. Cụ thể:

Trên địa bàn Điện Biên: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2.024.606 USD tương đương 42,2 tỷ đồng (trong đó: Kim ngạch XK đạt 1.830.694 USD; NK đạt 188.615 USD)

Trên địa bàn Lai Châu: Tổng kim ngạch XNK đạt 5.448.021 USD tương đương 113,46 tỷ đồng (trong đó Kim ngạch XK: 0 USD; NK đạt 5.448.021 USD.

Trên địa bàn Sơn La: Tổng kim ngạch XNK đạt 1.110.021 USD tương đương 23,1 tỷ đồng (trong đó XK đạt 0 USD; kim ngạch NK đạt 1.110.021 USD./.

• Hải quan Đồng Nai: Ước thu ngân sách đạt 1.000 tỷ đồng/tháng

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nam, tính đến hết ngày 19/8/2013, tình hình ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan Đồng Nai đạt gần 8.000 tỷ đồng, bằng 60 % so với chỉ tiêu pháp lệnh cả năm 2013.

Như vậy, ngành Hải quan Đồng Nai tính bình quân mỗi tháng thu NSNN ước đạt khoảng 1000 tỷ đồng. Năm 2013, Cục Hải quan Đồng Nai được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 13.350 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm 2012.

• Hải quan Tp. Hà Nội: đã đăng ký làm thủ tục cho 62.032 tờ khai

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, tính từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013, ngành Hải quan T.P Hà Nội ước thực hiện thu NSNN đạt 2.510,5 tỷ đồng, bằng 196,73% so với tháng trước và bằng 129,31% so với cùng kỳ năm 2012. Lũy kế từ đầu năm tới 15/8/2013 thu NSNN ước đạt 9.486,9 tỷ đồng, bằng 59,7% chỉ tiêu dự toán giao năm 2013.

Trong đó, ngành Hải quan thành phố Hà Nội đã đăng ký làm thủ tục cho 62.032 tờ khai (có 12.266 tờ khai phi mậu dịch); kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2,38 tỷ USD. Số tờ khai điện tử là 46.755 tờ khai (chiếm 93,9% tổng số tờ khai), kim ngạch điện tử đạt 2,32 tỷ USD (chiếm 97,4% tổng kim ngạch).

• Hải quan Đà Nẵng: Thu ngân sách ước đạt 47,75% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2013

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Đà Nẵng, tính đến giữa tháng 8/2013, ngành Hải quan Đà Nẵng đã tiến hành làm tờ khai thực hiện Thủ tục Hải quan điện tử (TTHQĐT) cho 31.364 bộ tờ khai, tương đương đạt 96,2% tổng số lượng tờ khai hải quan toàn Cục.

Trong đó, số tờ khai luồng Xanh chiếm 62%, luồng Vàng chiếm 30,7%, luồng Đỏ chiếm 7,3%. Tính tới giữa tháng 8/2013 đã có 968 doanh nghiệp tham gia loại hình TTHQĐT.

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,76 tỉ USD, chiếm 98,8% tổng kim ngạch xuất nhập nhập khẩu toàn Cục.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, tình hình ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/8/2013, ngành Hải quan Đà Nẵng đã thu được 1.380 tỷ đồng, đạt 47,75% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2013 được giao./.

Đ.T (theo mof.gov.vn)