Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách cho thấy, tổng thu ngân sách 11 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.182.424 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán (vượt dự toán 65.724 tỷ đồng); bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng vượt trên 15.000 tỷ đồng).

Có 46/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao; 56/63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán. Riêng đối với TP. Hồ Chí Minh, số thu 11 tháng đã đạt 92,3% dự toán. Tổng cục Thuế đang chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu tháng 12/2021 thu đạt trên 19.000 tỷ đồng để cả năm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Có 5/63 địa phương mới chỉ đạt dưới 85% dự toán thu ngân sách gồm: Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang. Các địa phương này nhiều khả năng sẽ không hoàn thành dự toán thu năm 2021.

Thu nội địa về đích trước thời hạn 1 tháng so với kế hoạch năm 2021
Nhờ các chính sách hỗ trợ về thuế, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sớm ổn định trở lại. Ảnh: NM.

Ngoài kết quả thu ngân sách khả quan, Tổng cục Thuế cho biết, trong 11 tháng, Tổng cục Thuế đã tham mưu với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 2 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định, trình Bộ Tài chính ban hành 14/19 thông tư.

Đối với nghị định về gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, dự kiến Chính phủ ký ban hành trong tuần này.

Như vậy, về cơ bản nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật về thuế đã được Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện, còn lại 5 thông tư, Tổng cục Thuế tiếp tục khẩn trương hoàn chỉnh, báo cáo Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới.

Về công tác triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế cho biết, sau hơn 10 ngày bấm nút kích hoạt triển khai thực hiện, các kênh truyền nhận hoạt động ổn định.

Đến 17h ngày 2/12/2021, đã có trên 59.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; trên 140.000 hóa đơn có mã; trên 3.400 hóa đơn không mã.

Một số địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt tiến độ cao (Quảng Ninh đạt 64,1%, Hải Phòng đạt 36,8%). Riêng tỉnh Quảng Ninh đã có 3 huyện là Uông Bí, Đông Triều, Tiên Yên đã đạt tỷ lệ 70% người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là kết quả rất tích cực và quan trọng.

Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, thực hiện giao ban hàng ngày với 6 địa phương để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo đến 31/12/2021 đạt mục tiêu 70% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.