Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị của Cục Kế hoạch - Tài chính, đảm bảo chất lượng cuộc họp cả về nội dung và hình thức.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng biểu dương và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tài chính trong năm 2023, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Đảm bảo hoạt động tài chính nội ngành công khai, minh bạch, hiệu quả

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị, nhất là người đứng đầu phải tập trung nguồn lực, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ chính trị phải nâng cao nhận thức, ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ tài chính nội ngành trong tổng thể nhiệm vụ của đơn vị mình, phải đặt nhiệm vụ tài chính nội ngành tương xứng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu, năm 2024, các đơn vị phải hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ tài chính nội ngành; triển khai đúng các quy định của pháp luật; cán bộ tài chính trong cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, của ngành Tài chính tuân thủ về quản lý tài chính, đảm bảo hoạt động tài chính nội ngành công khai, minh bạch, tiết kiệm hiệu quả, không thất thoát, không lãng phí.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng lưu tâm đến chuyển đổi cơ chế tài chính đặc thù đối với một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tài chính nội ngành, đơn vị quản lý nhà nước phải căn cứ vào những đặc thù của những đơn vị không có tính tự chủ cao, không có cơ chế thu nhập cao để hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật cho các hoạt động của những đơn vị này một cách hiệu quả.

Về kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; triển khai thực thi kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.

“Cái gì khả thi, thực hiện được thì đưa vào kế hoạch, nhưng đã đưa vào kế hoạch, dự toán thì phải hoàn thành 100%, khó đến mấy cũng phải tập trung nguồn lực để làm” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Thứ trưởng mong muốn, hội nghị tổng kết công tác tài chính nội ngành năm 2024 sẽ được nghe những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tài chính nội ngành./.