niem yet

Thủ tục hành chính thuế được niêm yết công khai tại cơ quan thuế. Ảnh: Nhật Minh.

Tại công văn trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về ý kiến cho rằng: việc thực hiện các thủ tục về thuế giữa các địa phương hiện nay chưa có sự thống nhất; mỗi tỉnh đề ra những quy định khác nhau khiến doanh nghiệp gặp vướng mắc khi thực hiện cùng một thủ tục, làm kéo dài thời gian thực hiện…, Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay cơ quan thuế quản lý 304 bộ thủ tục hành chính thuế và được công khai dưới nhiều hình thức.

Cụ thể, bộ thủ tục hành chính về thuế được cơ quan thuế đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh, thành phố, các chi cục thuế; trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời niêm yết tại trụ sở Văn phòng Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh, thành phố và các chi cục thuế để người nộp thuế tra cứu.

Các thủ tục về thuế được quy định thực hiện thống nhất trong toàn ngành. Do đó, sẽ không có tình trạng việc thực hiện thủ tục về thuế giữa các địa phương chưa có sự thống nhất, mỗi tỉnh đề ra những quy định khác nhau, khiến doanh nghiệp vướng mắc khi thực hiện cùng một thủ tục.

Tổng cục Thuế cho biết, trong số 304 bộ thủ tục hành chính về thuế, có một số thủ tục liên thông với các cơ quan khác như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bộ phận “một cửa” đặt tại cơ quan tài nguyên môi trường, còn cơ quan thuế chỉ thực hiện một phần trong thủ tục này và theo đúng thủ tục hành chính thuế đã niêm yết công khai.

Trường hợp người nộp thuế thấy có các quy định khác nhau tại các địa phương, đề nghị thông tin, phản ánh cụ thể để cơ quan thuế kiểm tra (nếu có)./.

Nhật Minh