Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội - Viettel. (Ảnh: Dương Giang)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ, sỹ quan Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội - Viettel.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ, sỹ quan Tập đoàn Viettel.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội - Viettel phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với cán bộ, sỹ quan Tập đoàn Viettel.