Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.