Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ trì phiên họp lần thứ 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tham dự phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương báo cáo về việc đề nghị tặng danh hiệu.