Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Chiều 1/7/2022, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Cán bộ, sỹ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.