Tại sự kiện, ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sáng kiến thành lập Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp, trực thuộc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia với sứ mệnh thúc đẩy sức bật, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong doanh nghiệp.

Ông Hoàng Minh hy vọng, Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp thực hiện có hiệu quả chức năng hỗ trợ, bồi dưỡng, khai mở cho doanh chủ những hiểu biết, năng lực và điều kiện cần thiết để doanh chủ có sức khỏe toàn diện, có nhân cách kiện toàn, có phẩm chất ưu tú, đạo đức trong sáng, có tâm niệm cống hiến xây dựng đất nước.

Thúc đẩy sức bật cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Ra mắt Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Cũng tại sự kiện, TS. Đinh Việt Hoà, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia cũng chia sẻ, tầm nhìn đến năm 2045, Viện trở thành đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về khởi nghiệp, kinh doanh và phát triển cá nhân cho nhà khởi nghiệp. Đồng hành và trợ giúp các doanh nghiệp tìm ra con đường phát triển riêng biệt để đạt được các thành tích vượt trội một cách bền vững.

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp GS. TS Đinh Xuân Dũng cho hay, đào tạo là nhiệm vụ quan trọng nhất trong Hệ sinh thái khởi nghiệp của Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia.

Viện Nghiên cứu khởi nghiệp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình trao đổi học thuật, tổ chức tập huấn thông qua cả 3 trụ cột giáo dục: Online, trực tuyến và trực tiếp. Thúc đẩy và kết nối xây dựng mạng lưới chuyên gia đào tạo khởi nghiệp.