Trả lời doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời và hướng dẫn cụ thể việc xác định thuế GTGT đối với mặt hàng thuốc màu chế phẩm từ Dioxyt Titan nguyên liệu sản xuất sơn, hàm lượng >80%.

Theo đó, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối chiếu với các quy định, hóa chất cơ bản không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT và không được quy định tại các phụ lục, ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa của công ty được xác định là hóa chất cơ bản thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định, áp dụng thuế suất 8%. Trường hợp hàng hóa được xác định là sản phẩm hóa chất thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất là 10%.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, theo quy định tại Luật Hóa chất, Bộ Công thương chịu trách nhiệm về việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Do đó, trường hợp có vướng mắc trong việc xác định hàng hóa là hóa chất cơ bản hay sản phẩm hóa chất để kê khai thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với Bộ Công thương để được giải đáp theo thẩm quyền./.