Bộ Tài chính cho biết như vậy tại văn bản số 7273/BTC-CST trả lời kiến nghị điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với thép cán nóng của Hiệp hội Thép Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết, theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, thì mặt hàng sắt thép thuộc nhóm 72.13: Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có kích thước Ф5,5 - Ф40 mm là mặt hàng trong nước đã sản xuất được (STT 88, Phụ lục II, Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT).

Đồng thời, tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 có yêu cầu: “Rà soát, điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế đối với một số mặt hàng trong nước đã sản xuất được”.

Do đó, Bộ Tài chính đã điều chỉnh thuế suất của một số mặt hàng sắt thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 72.13 tăng từ 0% lên 3%, theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014./.

H.L