Phối hợp chặt chẽ trong xác định giá đất

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, sau Công văn số 429 được ký ngày 14/2/2023, mới đây ngày 16/3/2023, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành tiếp tục ký ban hành Công văn số 740/TCT-VP yêu cầu thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Tại văn bản nêu trên, lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trực tiếp chỉ đạo, quán triệt toàn diện, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị để nghiêm túc thực hiện.

Tổng cục Thuế cho rằng, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016. Tuy nhiên, qua một số vụ việc phát sinh, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số công chức tại một số cơ quan thuế địa phương, do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính; có hành vi nhũng nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về đất đai.

Ký cam kết không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế  Tổng cục Thuế yêu cầu công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế..., trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1199/TCT-KTNB ngày 23/3/2020 và các quy định có liên quan; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với các công chức vi phạm các nội dung đã cam kết.
Ký cam kết không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế Tổng cục Thuế yêu cầu công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế..., trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1199/TCT-KTNB ngày 23/3/2020 và các quy định có liên quan; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với các công chức vi phạm các nội dung đã cam kết.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế quán triệt, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế (NNT); bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin giữa hai đơn vị thống nhất và đầy đủ căn cứ pháp lý khi xác định nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, việc cử cán bộ tham gia vào các hội đồng thẩm định giá đất, tổ giúp việc hội đồng thẩm định bảng giá đất và giá đất tại địa phương, đề nghị các cục thuế thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn 2503/TCT-TCCB ngày 15/7/2022 của Tổng cục Thuế, cán bộ công chức thuế phải thực thi nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và phòng chống gian lận hoàn thuế, gian lận hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu cầu, kịp thời giải đáp, tháo gỡ ngay các vướng mắc cho NNT trong quá trình xử lý các thủ tục về hoàn thuế; chủ động rà soát, phân loại hồ sơ hoàn thuế, trên cơ sở đó xác định các hồ sơ đầy đủ thủ tục, đúng đối tượng, trường hợp hoàn thuế để khẩn trương xử lý, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) kịp thời cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ NNT có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các hồ sơ phát hiện có dấu hiệu rủi ro cao theo quy định pháp luật về quản lý rủi ro, thì triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của ngành để xác minh, làm rõ, đảm bảo hoàn thuế đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác xác minh hóa đơn đảm bảo công tác giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan (công an, hải quan, ngân hàng, đăng ký kinh doanh…) trong việc xác minh, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng chống gian lận hoàn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Siết chặt kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra nội ngành

Cùng với việc chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng xác định giá đất, Tổng cục Thuế còn yêu cầu cục thuế và các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tổ chức họp tập thể lãnh đạo, cấp ủy và công chức chủ chốt của đơn vị để phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và phòng chống, tham nhũng theo các chỉ đạo của Bộ Tài chính và các nội dung, hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Thuế có liên quan.

Ký cam kết không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế..., trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1199/TCT-KTNB ngày 23/3/2020 và các quy định có liên quan; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với các công chức vi phạm các nội dung đã cam kết.

Tổng cục Thuế sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi vi phạm chế độ trách nhiệm hoặc khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định pháp luật. Cùng đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với NNT, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu ngay trong quý II/2023 tổ chức rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ ở những khâu dễ xảy ra vi phạm; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn các nội dung về chính sách thuế, về thủ tục hành chính thuế, về quy trình, thủ tục quản lý thuế cho công chức, giúp công chức nắm vững, kịp thời bổ sung, cập nhật những quy định mới, nắm bắt những vấn đề dễ xảy ra sai sót, vi phạm, để nâng cao kiến thức, phục vụ tốt cho thực thi công vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ và tập trung nguồn lực để tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ hàng năm. Tổng cục Thuế sẽ thành lập các tổ kiểm tra đột xuất tại các đơn vị về thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; chỉ đạo các cục thuế tổ chức triển khai thành lập các tổ kiểm tra công vụ đột xuất tập trung vào các địa bàn, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với NNT để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.