Nguyên nhân được tỉnh đưa ra, năm 2022 chủ yếu tỉnh triển khai dự án khởi công mới (do các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 chỉ chiếm 6,9% tổng kế hoạch vốn).

Hơn nữa, phần lớn dự án khởi công mới vẫn đang ở giai đoạn khảo sát, thiết kế, thực hiện các thủ tục phục vụ giải phóng mặt bằng, các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu nên giá trị giải ngân đạt thấp hoặc có những dự án chưa có khối lượng để giải ngân.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Bắc Kạn vẫn rất chậm
Tiến độ giải ngân của Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm đang rất chậm. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, các dự án chuyển tiếp đều là dự án khởi công mới trong năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2021 được giao sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tháng 9/2021). Do đó, việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án này chủ yếu là tạm ứng.

Theo Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, từ đầu năm đến nay, các dự án này chủ yếu thực hiện hoàn ứng giá trị đã ứng năm 2021, chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn cũng đang gặp một khó khăn lớn trong việc giải ngân ngồn vốn ODA. Theo đó, các dự án ODA tỉnh được giao kế hoạch vốn năm 2022 là 434 tỷ đồng (phần đối ứng ngân sách trung ương 23 tỷ đồng; vốn ODA cấp phát 394 tỷ đồng; vốn ODA vay lại 16 tỷ đồng) để thực hiện 7 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang.

Một nguyên nhân được cho là “muôn thuở” nhưng năm nào cũng gặp phải chính là vấn đề giải phóng mặt bằng. Đơn cử như công trình đường giao thông từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chiếm hơn 60% vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh, với số tiền cần giải ngân lên đến 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện công trình vẫn còn 3 gói thầu chưa thể triển khai do thiếu đường công vụ, thiếu mặt bằng và nhiều vị trí đổ thải, do đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã bị chậm lại…

Theo cơ chế tài chính của từng dự án, để đủ điều kiện giải ngân hết số vốn ODA nêu trên, số vốn ODA vay lại phải được bố trí theo tỷ lệ vay tương ứng từng dự án với tổng số tiền là 49,9 tỷ đồng. Tuy nhiên Quốc hội và Chính phủ đã giao tổng số vay lại trong năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn chỉ là 16 tỷ đồng.

Như vậy, với tổng số vốn vay lại được giao như trên, tỉnh không đủ điều kiện để giải ngân hết toàn bộ số vốn ODA cấp phát 394 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao (theo tính toán sơ bộ trên từng dự án, với số vay lại năm 2022 là 16 tỷ đồng, chỉ giải ngân được khoảng 138 tỷ đồng vốn ODA cấp phát, số vốn ODA còn lại không thể giải ngân 256 tỷ đồng).

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Bắc Kạn vẫn rất chậm
Nhiều dự án tại Bắc Kạn đang gặp vương mắc về giải phóng mặt bằng. ảnh: H.T

Đồng thời, một nguyên nhân “cố hữu”, năm nào cũng gặp phải chính là vấn đề giải phóng mặt bằng. Đơn cử như công trình đường giao thông từ TP. Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chiếm hơn 60% vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh, với số tiền cần giải ngân lên đến 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện công trình vẫn còn 3 gói thầu chưa thể triển khai do thiếu đường công vụ, thiếu mặt bằng và nhiều vị trí đổ thải, do đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã bị chậm lại…

Với tiến độ giải ngân rất chậm như hiện nay thì áp lực giải ngân trong 6 tháng cuối năm của Bắc Kạn là rất lớn, vì nguồn vốn đầu tư công năm nay của tỉnh được giao tăng gấp 3 lần so với năm trước (trên 3.269,4 tỷ đồng).

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương cương quyết xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu yếu kém; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Về phía Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, ông Tạ Quốc Bảo - Giám đốc đơn vị cho biết, kho bạc đang tiếp tục đôn đốc, đề nghị các chủ đầu tư cần tiếp tục chủ động đối chiếu số liệu định kỳ với kho bạc. Đồng thời, khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán, các chủ đầu tư cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán và sớm đến Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn thanh toán, không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

Bên cạnh đó, KBNN Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo nguồn vốn sẵn sàng giải ngân cho các dự án.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đang tiếp tục đôn đốc, đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục chủ động đối chiếu số liệu định kỳ với kho bạc. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán, các chủ đầu tư cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán và sớm đến Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn thanh toán, không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

.