BH

Việc triển khai trên toàn quốc về kê khai hồ sơ thu, nộp BHXH, BHYT qua mạng Internet sẽ giảm bớt được thời gian đi lại của DN và người dân. Ảnh CTV

Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, với việc công bố Quyết định sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT để giảm thủ tục, quy trình, thời gian cho DN và người dân khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), thời gian DN bỏ ra nhiều nhất dành cho việc chuẩn bị số liệu, lập các thủ tục, hồ sơ và tính toán, duy trì hồ sơ liên quan đến việc nộp BHXH, BHYT.

Do đó, bà Nguyễn Thị Minh bày tỏ sự quyết liệt của cơ quan BHXH phải nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu CCTTHC trong lĩnh vực này.

“Trước ngày 30/11/2014, BHXH Việt Nam thực hiện bổ sung xong các văn bản quy định liên quan đến các Quyết định của BHXH, với mục đích cắt giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, chỉ tiêu kê khai thuộc hệ thống biểu mẫu, quy trình, quy định. Dự kiến sẽ giảm được khoảng 100 giờ”, bà Minh nói.

Tại Quyết định vừa được cơ quan BHXH Việt Nam công bố, việc cắt giảm TTHC trong lĩnh vực BHXH là khá mạnh mẽ. Đơn cử, cơ quan này đã bỏ văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01-TS), trên sơ sở đó giảm 24 giờ cho công việc sắp xếp tài liệu, giấy tờ; in báo cáo định kỳ; chuẩn bị biểu mẫu báo cáo; thu thập và kiểm tra các tài liệu, chuẩn bị giấy tờ chứng minh.

Bỏ chỉ tiêu về mức lương cũ trên danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS), trên cơ sở đó sẽ giảm được 42 giờ cả năm cho việc thu thập thông tin của người lao động; thu thập, kiểm tra các tài liệu; sắp xếp hồ sơ tài liệu; đối chiếu, kê khai ghi nhận của cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, sửa đổi việc thu hồi thẻ BHYT khi người lao động ngừng việc tại đơn vị theo hướng: Khi người lao động ngừng việc tại đơn vị, đơn vị có thể thông tin cho cơ quan BHXH biết trước để thực hiện báo giảm, đơn vị có trách nhiệm thu hồi thẻ của người lao động hết tháng mang đến cơ quan BHXH để trả thẻ…, trên cơ sở đó giảm được 30 giờ cả năm.

Thực tế, cơ quan BHXH đã triển khai thí điểm việc kê khai hồ sơ thu, nộp BHXH, BHYT qua mạng Internet tại 11 tỉnh, thành phố. Do đó, ngay trong năm 2014, BHXH Việt Nam sẽ triển khai diện rộng trên phạm vi toàn quốc hình thức kê khai này, khi đó sẽ giảm thêm được 45 giờ.

Từ năm 2015 trở đi, BHXH Việt Nam triển khai sử dụng chữ ký số và giao dịch điện tử (sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ). Khi đó, số giờ giao dịch các TTHC của người dân, DN với cơ quan BHXH còn dưới 70 giờ.

Mặc dù cơ quan BHXH Việt Nam đã rất quyết liệt trong việc cắt giảm các TTHC, tuy nhiên, lãnh đạo BHXH Việt Nam vẫn quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, DN; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý cán bộ thực hiện chưa nghiêm túc các văn bản quy định, còn gây phiền hà, sách nhiễu đối với DN và nhân dân; thậm chí, BHXH Việt Nam có thể cử cán bộ hoặc thuê đơn vị trung gian đến tận DN để phục vụ”, bà Nguyễn Thị Minh khẳng định.

Để cắt giảm TTHC của BHXH thống nhất và hiệu quả, tới đây BHXH Việt Nam dự kiến sẽ sử dụng chung mã số thuế của DN đã đăng ký với cơ quan Thuế để quản lý BHXH. Việc này sẽ giảm bớt được rất nhiều khâu tổ chức thực hiện, do đó sẽ giảm thiểu thủ tục hồ sơ, số lần, thời gian nộp thuế, nộp BHXH, BHYT.

H.TR