Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng
Sáng 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng
Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay.
Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo cuộc họp.