bac trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo.
bac trong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo.
ông phoc
Đồng chí Nguyễn Thanh Long , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày báo cáo.

Theo TTXVN