phế liệu

Hoạt động bốc xếp container phiếu liệu nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý hàng tồn đọng là phế liệu tại cảng biển đã hết thời hạn tái xuất không thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg và phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan hải quan nhưng các hãng tàu chưa thực hiện.

Do đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ để giải quyết phế liệu tồn đọng.

Theo đó, đối với phế liệu tồn đọng thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg, các cục hải quan nêu trên khẩn trương thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân và thuê tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 5918/TCHQ-GSQL (ngày 9/9/2020).

Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật, báo cáo Tổng cục Hải quan, trước ngày 29/1/2021.

Đối với phế liệu không thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg, căn cứ vào Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn, cục hải quan tỉnh, thành phố xác định hành vi đưa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam của các hãng tàu để xử lý theo trình tự pháp luật.

Đối với phế liệu tồn đọng thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg nhưng không đạt tiêu chuẩn quốc gia về môi trường, cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ Điều 28, Điều 58, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố xác định hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hãng tàu để xử lý theo quy định hiện hành…/.

Ngọc Linh