Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng năm 2024
Cơ quan hải quan sẽ phải áp mã khác khi khai báo hải quan các mặt hàng được giảm thuế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội, trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Để đảm bảo đúng quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

Thực hiện đúng quy định đối với các mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể tại phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

Nhằm thực hiện thống nhất các quy định khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố chọn mã VB215 tại ô tiêu chí thông tin “Mã áp dụng thuế suất/ mức thuế và thu khác” trên tờ khai điện tử nhập khẩu đăng ký kể từ 0h00 ngày 1/1/2024 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết 110/2023/QH15.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, mã VB215 không áp dụng cho các trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, 5% và 10% theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng.