THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

ĐT liên hệ: 098.926.3016/04. 39440618 (máy lẻ 9407).

2. Tên gói thầu: Cung cấp áo quần đi mưa cho Tổng cục Hải quan năm 2014.

3. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 28/4/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị)

Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy- TP. Hà Nội;

Số điện thoại: 098.926.3016/04. 39440618 (máy lẻ 9407).

8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

9. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 14/5/2014.

11. Bảo đảm dự thầu:

Số tiền: 45.200.000 VND (Bốn mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).

Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

Hình thức bảo đảm: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền mặt

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 14/5/2014 tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T