Tổng cục Thuế chỉ đạo địa phương ứng phó khẩn cấp với cơn bão Noru
Thiệt hại tài sản của người dân do cơn bão Noru tàn phá. Ảnh: TL

Tại nội dung văn bản, Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 và Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão Noru (cơn bão số 4).

Nội dung công văn của Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng và cấp ủy các cục thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động toàn bộ các đơn vị trong hệ thống thuế trên địa bàn quản lý triển khai phòng chống cơn bão Noru. Trong đó, cần phân công các đồng chí trong thường vụ là lãnh đạo cục thuế, chi cục thuế trực tiếp ứng trực trên từng địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.

Yêu cầu thủ trưởng các cục thuế chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; chủ động các phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bố trí lực lượng, rà soát trang thiết bị phương tiện, vật tư, nguồn lực… để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão Noru gây ra.

Đồng thời, các đơn vị có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc và tài liệu công tác; đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, đường truyền, trang thiết bị công nghệ thông tin..., không để chập cháy, mất dữ liệu; đồng thời, đảm bảo nguồn điện cho trung tâm cơ sở dữ liệu, tránh mất nguồn đột ngột làm ảnh hưởng đến hệ thống thiết bị và dữ liệu của các cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế giao đồng chí Đoàn Xuân Toản - Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế là đầu mối thường trực tiếp nhận thông tin từ các địa phương, email: truyenthongtct@gdt.gov.vn.

Đối với công tác phối hợp phòng chống bão lũ trên địa bàn, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các cục thuế cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng trên địa bàn kịp thời sơ tán người dân khỏi những nơi xung yếu, nguy hiểm; triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Các cục thuế thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình phòng, chống lụt bão của các đơn vị trực thuộc để có chỉ đạo kịp thời; tổng hợp đầy đủ tình hình, kết quả phòng, chống lụt bão của đơn vị và các đơn vị trực thuộc báo cáo trực tiếp về Tổng cục Thuế trong vòng 24 giờ và cập nhật hàng ngày để xử lý và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục, vụ, đơn vị thuộc tổng cục tăng cường công tác phối hợp với cục thuế các tỉnh, thành phố trong vùng bão lũ để triển khai công tác hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ thuật khi có yêu cầu phối hợp khắc phục hậu quả bão lũ./.