Các mẫu tem cụ thể như sau:

mâu tem rượu
Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện cấp, bán tem rượu sản xuất trong nước theo đúng quy định tại điểm 3, Điều 6 Thông tư số số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

Giá bán các loại tem rượu sản xuất trong nước năm 2015 nêu trên (bắt đầu từ ký hiệu AA/15P...), đã bao gồm chi phí phát hành theo quy định và được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, cụ thể:

Cục Thuế các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Đại diện Tổng cục Thuế, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đọc xem nội dung thông báo của Tổng cục Thuế tại đây.

Hoàng Lâm