trung ương đoàn

Đại diện các tập thể đón nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Hữu - Bí thư Đoàn khối các cơ quan trung ương, cùng đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, các ủy viên ban chấp hành, các bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Bộ Tài chính đại diện cho 2.500 đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính Nguyễn Văn Cơ cho biết, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, của Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Có được những kết quả đó là sự đoàn kết của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, của tập thể thường trực Đoàn tThanh niên Bộ Tài chính; sự nhiệt tình, hăng hái của toàn thể đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cơ, các nội dung hoạt động được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chung của Bộ Tài chính, của mỗi cơ sở, đơn vị trong Bộ theo hướng phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của đơn vị mình; lấy hiệu quả hoạt động làm trọng tâm; việc triển khai hoạt động vừa có các hoạt động cấp Bộ vừa có các định hướng hoạt động cụ thể cho từng đơn vị, từ đó đã tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Đa số các cơ sở Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa nội dung, phương thức tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm của đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên đã có những bước phát triển mới, các hoạt động chuyên môn, các phong trào hành động cách mạng được triển khai và tổ chức một cách sâu rộng ở từng cơ sở Đoàn, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đưa hoạt động của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ những cơ sở đoàn thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã có ý kiến đóng góp và nêu các giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đưa hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2020 có những bước phát triển và thành công mới.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cũng đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp thực chất của các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tại các cơ sở Đoàn; các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và của Đoàn Khối các cơ quan trung ương nhằm bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ công tác nửa cuối nhiệm kỳ và chương trình công tác năm 2020, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản đã đề ra.

Thay mặt cho trên 2.500 đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính, Bí thư Nguyễn Văn Cơ tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo cũng như những ý kiến chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời khẳng định, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tài chính sẽ bổ sung vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, phấn đấu trong năm tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính sẽ có nhiều thành công và thắng lợi mới.

Cũng tại hội nghị này, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức trao Cờ thi đua, Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2019; đồng thời phát động thi đua đoàn viên thanh niên phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

đoàn thanh niên bộ tài chính
Đồng chí Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan trung ương (bên trái) trao Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu của Đoàn Khối các cơ quan trung ương cho Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đức Minh