Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước tiến sát mốc 600 tỷ USD