Theo khảo sát, đánh giá của Bộ Công thương trong tháng 10/2021 cho thấy, tại một số địa phương thị trường đang dần hồi phục, nhiều chợ truyền thống được hoạt động trở lại với điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng gần 19%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng gần 19%. Ảnh: Hải Anh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 10/2021 tăng 18,5% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 19,52% so với cùng kỳ năm trước.

Để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, trong những tháng còn lại của năm 2021, Bộ Công thương triển khai các biện pháp lưu thông phân phối hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân giữa các địa phương; đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa.

Đồng thời, ngành Công thương cũng tổ chức triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước như: tổ chức tháng khuyến mại trên toàn quốc, các chương trình bán hàng lưu động, chương trình bình ổn thị trường…; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước./.