bat dong san

Nợ thuế nội địa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau 7 tháng tăng thêm 48%, lên 13.247 tỷ đồng. Ảnh Đ.Doãn

Trong đó, 3 doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng, gồm Công ty CP May diêm Sài Gòn (mã số thuế 0303420853) nợ 263,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Bất động sản Thành Ngân (mã số thuế 0313935259) nợ 159,7 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (mã số thuế 0301443407) nợ 116,8 tỷ đồng.

5 doanh nghiệp nợ trên 50 tỷ đồng, gồm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (mã số thuế 0304967631) nợ 75,4 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại – Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng Bách Khoa Việt (mã số thuế 0305268530) nợ 74,7 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Sơn Thuận (mã số thuế 0305509592) nợ 61,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hoàng Phúc (mã số thuế 0305085093) nợ 52 tỷ đồng và Công ty CP Era E&C (mã số thuế 0309788770) nợ gần 50,1 tỷ đồng.

Cũng theo bản danh sách nợ, số doanh nghiệp nợ thuế từ trên 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 8 công ty, nợ từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng có 19 công ty, nợ từ trên 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng có 32 công ty và số còn lại nợ từ trên 200 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng.

Được biết, tổng số nợ thuế nội địa trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 7/2019 đã tăng thêm hơn 48% so với thời điểm đầu năm, lên 13.247 tỷ đồng. Trong đó, các khoản thuế, phí là 5.489 tỷ đồng, các khoản nợ liên quan đến đất 3.825 tỷ đồng và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.933 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn