Thống kê sơ bộ danh sách nợ thuế được công bố cho thấy, đứng đầu là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (mã số thuế 0303830539) với số tiền nợ thuế lên đến 1.529 tỷ đồng. Kế đến là Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (mã số thuế 0300446236) với mức nợ thuế hơn 380 tỷ đồng. Hiện tại, tổng giám đốc của cả hai doanh nghiệp này đều đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.

Giao dich t
Doanh nghiệp làm thủ tục kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Tiếp theo là nhóm doanh nghiệp có mức nợ thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P (mã số thuế 0315022575) nợ 119,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát (mã số thuế 0305020360) nợ thuế 83,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA (mã số thuế 0302166869) và Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hoàng (mã số thuế 0301770041) nợ thuế lần lượt 55,3 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Tiếp nữa là 26 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. Trong số này, dẫn đầu là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Phong (mã số thuế 0302330879) với số nợ thuế gần 46 tỷ đồng. Ngay sau là Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh (mã số thuế 0314831291) nợ thuế 41,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (mã số thuế 0300849034) nợ thuế gần 40 tỷ đồng…

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhóm nợ thuế từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng có 16 doanh nghiệp, nợ thuế từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng có 79 doanh nghiệp, còn lại là 39 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Tất cả doanh nghiệp nợ thuế bị ‘‘bêu’’ tên đợt này đều vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.