Theo danh sách nợ thuế này, đứng đầu là hai doanh nghiệp nợ thuế "khủng" với mức nợ trên nghìn tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (mã số thuế 0303830539) nợ thuế 1.529 tỷ đồng và Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill (mã số thuế 0314205128) nợ thuế 1.289 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 198 doanh nghiệp nợ thuế hơn 8 nghìn tỷ đồng
Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Tiếp đến là 7 doanh nghiệp với mức nợ thuế từ 200 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng. Trong đó chiếm hầu hết (gần 90%) là những doanh nghiệp có tên tuổi, thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Cụ thể như: Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (mã số thuế 0300446236) nợ 607,9 tỷ đồng. Tập đoàn Hưng Thịnh nợ 806,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại sản xuất Nhựt Thành (mã số thuế 0302311259) nợ 207,8 tỷ đồng…

Thống kê tiếp danh sách nợ thuế được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố lần này cho thấy, nợ từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng có 10 doanh nghiệp, cũng hầu hết là những doanh nghiệp bất động sản; nợ từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 38 doanh nghiệp; nợ từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng có 46 doanh nghiệp…

Còn lại là nhóm doanh nghiệp nợ thuế từ 200 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

Được biết, tổng số tiền thuế nợ trong 3 quý năm 2023 trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng 4.536 tỷ đồng lên 49.993 tỷ đồng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp có nợ lớn về các khoản thu từ đất là 12.667 tỷ đồng, nhóm doanh nghiệp bất động sản có nợ lớn về thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.212 tỷ đồng. Tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/9/2023 sau khi loại trừ các trường hợp tăng đột biến là 33.114 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 84.652 quyết định cưỡng chế, tương ứng 344.826 tỷ đồng tiền thuế nợ; so với cùng kỳ tăng 16% về số quyết định cưỡng chế và tăng 130% về tiền thuế nợ. Tổng số nợ thuế đã thu hồi là 19.541 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ năm 2022 chuyển sang là 6.613 tỷ đồng, thu nợ mới phát sinh trong năm 2023 là 12.928 tỷ đồng.