Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cho biết, công tác bảo vệ môi trường luôn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh thực hiện trong nhiều năm qua với nhiều giải pháp: cải thiện môi trường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư, trồng nhiều cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Để công tác xây dựng khu dân cư sạch, đẹp đạt hiệu quả, bà Trần Kim Yến đề nghị khối mặt trận các cấp của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình tăng cường mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh; đồng thời, nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh, các điểm xanh, sạch, đẹp; khu dân cư thân thiện không tiếng ồn.

TP. Hồ Chí Minh: Đến năm 2024 có 1.500 khu dân cư sạch, đẹp
TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2024 có 1.500 khu dân cư sạch, đẹp. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, các đơn vị cần huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là các nguồn vốn xã hội hóa trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh, không gian xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tại các địa phương; vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí, nguyên vật liệu cho phong trào xây dựng, cải tạo hẻm, đường, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư; xây dựng khu dân cư sạch, đẹp theo hướng khơi gợi tinh thần, ý thức, trách nhiệm của người dân và các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có, kết hợp việc tập trung cải tạo xóa bỏ các điểm đen về ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình phấn đấu đến cuối năm 2022, xây dựng 500 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp; trong đó, mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 1 khu dân cư sạch, đẹp được công nhận. Đến cuối năm 2023, xây dựng 1.000 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp. Đến cuối năm 2024, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp, phấn đấu ít nhất 10% khu dân cư sạch, đẹp tiêu biểu để tuyên dương khen thưởng cấp thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu, bà Trần Kim Yến kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, chức sắc và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp. Theo đó, phát huy bằng nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả gắn với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa phương; góp phần chung tay xây dựng TP. Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp
Các đại biểu tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp. Ảnh: TL
Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và UBND TP. Hồ Chí Minh đã ký kết phối hợp với những nội dung: phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.