Cụ thể, theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 30/9, các cơ quan thuế trên địa bàn đã ban hành 1.403 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn 10.431 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn thuế cho các trường hợp xuất khẩu chiếm đến 92%, đạt 1.298 hồ sơ với số tiền hoàn 9.261 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89%; số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau đạt 795 hồ sơ, chiếm 56%, với số tiền hoàn 6.053 tỷ đồng, chiếm 58%.

Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong khi đó, số hồ sơ tồn tính đến ngày 19/9/2021 có 301 hồ sơ, với chỉ 74 hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau và đang giải quyết. Số còn lại phần lớn thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau nhưng chưa có điều kiện giải quyết do đang trong thời gian giãn cách.

Đối với công tác giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân, lũy kế 9 tháng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nhận được 34.747 hồ sơ, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số hồ sơ nộp bằng phương thức điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất (40%), số hồ sơ nhận trực tiếp và qua đường bưu điện chiếm tỷ trọng lần lượt là 35% và 25%, giảm mạnh nếu so với tỷ lệ 51% và 49% của cùng kỳ năm trước.

Số hồ sơ đề nghị hoàn đạt 27.140 hồ sơ, trong đó đã giải quyết hoàn cho 20.887 hồ sơ. Trong số 6.253 hồ sơ còn lại chủ yếu là những hồ sơ đang được xử lý (1.474 hồ sơ), tạm dừng xử lý chờ người nộp thuế bổ sung thông tin, tài liệu (3.457 hồ sơ), số hồ sơ chưa được phân công xử lý chỉ có 241 hồ sơ, chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Chia sẻ về kết quả công tác giải quyết hoàn thuế, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có nguồn vốn kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh, các cơ quan thuế trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật, quy trình của ngành. Cơ quan thuế cũng thực hiện ngay cả trong điều kiện phải thực hiện giãn cách, hạn chế đi lại nhờ tăng cường sử dụng các nền tảng truyền tải dữ liệu trực tuyến, phương thức ký số và gửi trả kết quả giải quyết trên ứng dụng ký điện tử (áp dụng từ ngày 11/1/2021)./.