Tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách

Từ những chỉ tiêu cụ thể để phát triển kinh tế, các đơn vị, sở ngành trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã có những giải pháp để sớm thực hiện. Riêng hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023, thành phố quyết tâm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP. Hồ Chí Minh (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội). Trong đó, có đề xuất nhiều cơ chế mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả đầu tư công và xã hội hóa đầu tư.

Cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Cầu Thủ Thiêm 2 nối Thành phố Thủ Đức với Quận 1, biểu tượng phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Thành phố cũng quyết liệt thực hiện các giải pháp như tiếp tục ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Cụ thể hóa các nhiệm vụ mang tính đặc thù của công tác quản lý, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời hạn chế tối đa việc vốn giải ngân chủ yếu dồn vào các tháng cuối năm; duy trì đều đặn việc thực hiện giao ban giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng, thực hiện linh hoạt trong điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, điều hòa nội bộ, bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, hấp thụ vốn tốt, cho các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh đang xin cơ chế cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố được chủ động bố trí ngân sách địa phương nguồn chi đầu tư phát triển, qua đó phân bổ cho các dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên cơ sở khả năng thu ngân sách thực tế; cho phép thành phố được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B.

Trong khi đó, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2023, Sở Tài chính cũng sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thu ngân sách; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Tăng cường công tác quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các chuyên đề có rủi ro cao về thuế, hướng đến tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT).

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch với NNT và trong công tác quản lý thuế; triển khai các yêu cầu của Tổng cục Thuế về thực hiện dự án xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ khai thác để phục vụ công tác quản lý thuế…

Phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, năm 2023 chính quyền thành phố sẽ tiếp tục rà soát, củng cố các thành viên của các tổ công tác, phân nhóm các công việc, tập trung giải quyết, đôn đốc gắn với đánh giá cán bộ hàng quý, hàng năm; tổng lực thực hiện các công trình trọng điểm, triển khai các dự án nhà ở, chỉnh trang đô thị, nhất là dự án rạch Xuyên Tâm; tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần là nơi đi đầu, thực nghiệm các mô hình mới…

Cầu vượt Ngã ba Cát Lái (TP. Thủ Đức), cửa ngõ khu Đông TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Cầu vượt Ngã ba Cát Lái (TP. Thủ Đức), cửa ngõ khu Đông TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Năm 2023 được dự báo là năm có nhiều biến động, bất định, khó lường, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Do vậy, trong triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu với bộ máy chính quyền là phải nỗ lực mới, quyết tâm mới và hành động tương xứng với sứ mệnh của một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức thu hút và lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cụ thể là phải dự báo kịp thời, chính xác tình hình, để có những kịch bản, kế hoạch ứng phó phù hợp. TP. Hồ Chí Minh cũng phải có giải pháp, cơ chế, phương pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt đồng bộ. Trong đó chú ý đến lĩnh vực thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng, tình trạng giảm đơn đặt hàng, thu hẹp thị trường xuất nhập khẩu… và huy động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động và quyết liệt.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý đến yếu tố năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cán bộ lãnh đạo trong công tác điều hành. Theo đó, người đứng đầu phải linh động thích ứng, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa giữa UBND TP. Hồ Chí Minh với các sở ngành, địa phương trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp nhà nước của TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh khẩn trương có chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đội ngũ khoa học công nghệ...

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả thực thi công vụ. Đi đôi với đó là giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách; đồng thời thực hiện phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ hơn, khen thưởng kịp thời hơn nữa.