Văn bản liên quan đến việc hoàn thuế do Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Thái Minh Giao ký ban hành ngày 31/5 gửi các đơn vị trực thuộc nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được phân công; chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định; không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin về lợi ích của hóa đơn điện tử cho người nộp thuế. Ảnh Đỗ Doãn
Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng. Ảnh Đỗ Doãn

Đồng thời, thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế (NNT) và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho DN, đảm bảo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho NNT về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết để đảm bảo công khai, minh bạch.

Riêng về số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì phải khẩn trương giải quyết hoàn thuế theo quy định, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn cho NNT. Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản đến NNT và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, gia tăng nguồn thu ngân sách
Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của DN, cơ quan thuế phải tổ chức làm việc ngay với từng DN chậm nhất là hết ngày 2/6/2023 để nắm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo cục thuế; chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền được giao. Trường hợp hồ sơ chưa được chấp nhận do chưa đủ thủ tục thì phải thông báo bằng văn bản cho NNT, ghi rõ lý do không chấp nhận.

Văn bản cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế GTGT của các DN có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các DN có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn DN kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế để DN chủ động chuẩn bị nhằm tránh việc nhận những hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục.

Đối với số tiền thuế đã hoàn đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Khi có kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, xác định số tiền thuế đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định thu hồi tiền hoàn thuế và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định…

Ngoài việc yêu cầu tập trung nguồn lực để gia tăng hiệu quả trong giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện hành vi trục lợi, chiếm đoạt ngân sách nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.