bat dong san tphcm

TP. Hồ Chí Minh vừa cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 dự án bất động sản mới, với tổng vốn 125,8 triệu USD. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, cấp mới có 100 dự án với vốn đăng ký 360,1 triệu USD, tập trung chủ yếu ở hai ngành là thương nghiệp với 46 dự án, vốn đạt 225,1 triệu USD (chiếm 62,5% vốn cấp mới) và ngành kinh doanh bất động sản (BĐS) với 5 dự án, vốn đạt 125,8 triệu USD (chiếm 34,9%). Các quốc gia có vốn đầu tư cao gồm Nhật Bản 210 triệu USD (chiếm 58,3%), Hà Lan 80,7 triệu USD (chiếm 22,4%) và Singapore 36,3 triệu USD (chiếm 10,1%).

Điều chỉnh vốn có 30 lượt dự án được điều chỉnh với số vốn tăng thêm 403 triệu USD, trong đó đáng chú ý có 1 dự án đến từ nhà đầu tư (NĐT) Nhật Bản hoạt động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo điều chỉnh tăng vốn 270 triệu USD, chiếm 67% số vốn điều chỉnh; góp vốn, mua cổ phần của các NĐT nước ngoài có 547 trường hợp với tổng vốn 377,6 triệu USD.

Nếu phân theo ngành hoạt động, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với vốn đăng ký 322 triệu USD, chiếm 28,2% tổng vốn (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của NĐT nước ngoài). Kế đến là ngành thương nghiệp với 321,2 triệu USD, chiếm 28,1%; ngành kinh doanh BĐS 196,3 triệu USD, chiếm 17,2%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 175,4 triệu USD, chiếm 15,4%; giáo dục và đào tạo 30,3 triệu USD, chiếm 2,7%.

Còn nếu phân theo đối tác đầu tư, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư. Trong đó, Nhật Bản với vốn đầu tư là 494,4 triệu USD, chiếm 43,3% trong tổng vốn cấp mới; Singapore 281,6 triệu USD, chiếm 24,7%; Hàn Quốc 97,7 triệu USD, chiếm 8,6%; Hà Lan 82,4 triệu USD, chiếm 7,2%; Trung Quốc 40,9 triệu USD, chiếm 3,6%; Anh 27,9 triệu USD, chiếm 2,4%; Cayman Islands 25,8 triệu USD, chiếm 2,3%./.

Đỗ Doãn