Cụ thể hơn về những khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN), báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 5 tháng 2023 vừa được Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố cho thấy, thu nội địa ước thực hiện 137.128 tỷ đồng, đạt 44,6% dự toán, chiếm 68% tổng thu cân đối và giảm 3,4% (so với cùng kỳ năm 2022); thu dầu thô ước thực hiện 10.066 tỷ đồng, đạt 62,9% dự toán, chiếm 5% tổng thu cân đối và giảm 9,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 54.590 tỷ đồng, đạt 37,4% dự toán, chiếm 27,1% tổng thu cân đối và giảm 6,2%.

Một góc trung tâm TP. Hồ Chí Minh nhìn từ TP. Thủ Đức. Ảnh Đỗ Doãn
Số huy động ngân sách nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục suy giảm. Ảnh Đỗ Doãn

Trong thu nội địa, ngoại trừ số thu từ khu vực ngoài nhà nước tăng 8,4% (ước thực hiện 44.494 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, chiếm 22,1% tổng thu), số thu từ các khu vực kinh tế còn lại đều giảm. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 13.034 tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán, chiếm 6,5% tổng thu và giảm 0,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 32.592 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, chiếm 16,2% tổng thu và giảm 1,1%.

Cũng theo số liệu từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 5 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 28.125 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán và tăng 32,8%. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 2.800 tỷ đồng, đạt 6,1% dự toán và giảm 32,7%; chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 6.616 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán và tăng 33,1%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 1.136 tỷ đồng, đạt 18% dự toán và giảm 31,8%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 344 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán và giảm 25,6%.