hai quan cat lai

Thông quan tại cảng Cát Lái, cảng có nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lớn nhất TP. Hồ Chí Minh. Ảnh ĐD

Trong đó, thu nội địa ước được 31.271 tỷ đồng, tương đương khoảng 73,6% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2021 và đạt 12,6% dự toán năm, giảm 3,5% (so cùng kỳ năm 2020); thu dầu thô chiếm 1,9%, ước được 800 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán năm và giảm 55,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) chiếm 24,5%, ước được 10.400 tỷ đồng, đạt 9,6% dự toán năm và tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, trong các khoản thu nội địa, đối với nguồn thu từ khu vực kinh tế, thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiếm khoảng 7%, ước được 2.961 tỷ đồng, đạt 11% dự toán năm và tăng 4,3%. Các khoản còn lại đều giảm như thu từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước (chiếm khoảng 23,1% tổng thu), ước được 9.802 tỷ đồng, đạt 14,5% dự toán năm và giảm 8,5%; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 22,2%, ước thực hiện 9.421 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán năm và giảm 3,1%.

Được biết, năm nay TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn tổng cộng 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, thu nội địa dự toán giao 248.343 tỷ đồng (chiếm 68,1%), giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu dầu thô dự toán giao 8.550 tỷ đồng (chiếm 2,3%), giảm 29,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động XNK dự toán giao 108.000 tỷ đồng (chiếm 29,6%), giảm 6,1% so với dự toán năm 2020./.

Đỗ Doãn