Năm 2013 kinh tế thành phố Vũng Tàu tăng trưởng ổn định. GDP (không tính dầu khí) tăng 10,2% (nghị quyết tăng 13%); tổng doanh thu thương mại-dịch vụ ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2012.

Theo UBND TP. Vũng Tàu, năm 2013 thành phố cũng tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo người có công cách mạng và bảo trợ xã hội. Cụ thể, thành phố chi trợ cấp thường xuyên cho 21.534 đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 30,5 tỷ đồng; trợ cấp một lần cho 147 người với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Năm 2013, TP. Vũng Tàu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giải quyết việc làm và giảm nghèo. Cụ thể, đã có 8.759 người lao động được giải quyết việc làm (vượt 9,7% kế hoạch), trong đó giải quyết việc làm mới cho 5.479 người; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 7.591 người.

Ngoài ra, TP. Vũng Tàu cũng đã cấp phát 11.686 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo năm học 2012-2013. Nhờ làm tốt các chính sách giảm nghèo, số hộ nghèo theo chuẩn tỉnh trên địa bàn TP. Vũng Tàu giảm mạnh, với 674 hộ thoát nghèo (vượt 22,5% chỉ tiêu năm).

Năm 2014, TP. Vũng Tàu đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 11% so với năm 2013; phấn đấu thu ngân sách đạt 3.830 tỷ đồng.

Theo chinhphu.vn