Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng, chia đều cho 4 loại kỳ hạn 2, 3, 5 và 10 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.510 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,3-6,0%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,58%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.000 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,98-6,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,07%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.190 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,97-8,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,12%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.650 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,5-8,8%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,7%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 81,154 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX./.

Duy Thái