Mục đích của việc áp dụng chi trả các nhóm bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt là nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các đối tượng thụ hưởng, hạn chế đi lại và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo đó, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) các quận, huyện và TP. Thủ Đức sẽ cung cấp danh sách các nhóm bảo trợ xã hội thuộc đối tượng chi trả cho Bưu điện thành phố (TP) và bưu điện trung tâm, bưu điện quận, huyện để hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và thẻ ATM tại ngân hàng đối tác (Ngân hàng Vietinbank) cho toàn bộ người thụ hưởng theo danh sách được cung cấp.

TP.Hồ Chí Minh: Áp dụng chi trả cho các nhóm bảo trợ xã hội bằng thẻ ATM
Mục đích của việc áp dụng chi trả các nhóm bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt là nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các đối tượng thụ hưởng, hạn chế đi lại và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Minh họa

Cụ thể, trước 5 ngày của kỳ chi trả đầu tiên, bưu điện TP sẽ phối hợp với phòng LĐTB-XH các quận, huyện và TP. Thủ Đức chuyển thẻ ATM đến người thụ hưởng. Cơ quan bưu điện sẽ chủ động liên hệ đối tượng và hẹn thời gian đến địa chỉ cư trú nhằm thu thập và cập nhật thông tin gồm CMND/CCCD, cấp phát thẻ ATM đến người thụ hưởng để nhận tiền trợ cấp.

Nếu người thụ hưởng chưa thể cung cấp thông tin hay không có mặt tại địa chỉ cư trú vào thời điểm nhân viên bưu điện liên hệ thì phải trực tiếp đến bưu điện trung tâm và bưu điện các quận, huyện để được hỗ trợ cấp thẻ ATM.

Đối với các trường hợp chưa thể mở tài khoản ngân hàng, bưu điện sẽ thống kê, lập danh sách và giao cán bộ phường, xã, thị trấn hỗ trợ chi trả tiền mặt. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ người thụ hưởng đăng ký thông tin và mở tài khoản ngân hàng tại các điểm chi trả.

Sở LĐTB-XH cũng cho biết sẽ ngưng sử dụng hình thức chi trả bằng tiền mặt trong các kỳ chi trả tiếp theo, trừ trường hợp không đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng theo quy định. UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn người thụ hưởng mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp./.