ảnh

Lãnh đạo Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh chia sẻ về kết quả công tác thuế trên địa bàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, đến nay công tác lập bộ thuế hộ kinh doanh cá thể đã hoàn tất và các hộ đều đã nhận được thông báo thuế của mình. Kết quả tổng hợp từ 24 chi cục thuế quận/huyện, số cá nhân kinh doanh nộp thuế lập bộ theo phương pháp khoán năm 2015 là 180.998 hộ. Trong đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên (thuộc diện phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN) là 130.459 hộ.

Tổng số thuế hộ khoán lập bộ năm 2015 khoảng 2.000 tỷ đồng (bình quân thu khoảng 166,88 tỷ đồng/tháng), chỉ chiếm khoảng 1,2% số thu nội địa, bằng 1,5% số thu từ khu vực kinh tế và chỉ bằng 5% số thu của khu vực ngoài quốc doanh. Cụ thể số thuế bình quân của một cá nhân kinh doanh không bao gồm số thuế của hộ kê khai năm 2014 chuyển sang khoán năm 2015 là gần 1,28 triệu đồng/ tháng.

Phân tích thêm về những số liệu này, bà Trần Thị Lệ Nga, bày tỏ: “Chúng tôi muốn đưa ra các con số trên để thấy rằng đối tượng quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể thì nhiều, nhưng số thu thì nhỏ so với tổng thu trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh luôn cố gắng để đảm bảo thực hiện theo đúng luật định và phù hợp thực tế...”.

Lãnh đạo Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cũng khẳng định không điều chỉnh thuế tăng đại trà mà có trọng tâm, trọng điểm đó là tập trung vào các nhóm nhà hàng ăn uống, trung tâm tiệc cưới…; còn phần lớn các hộ kinh doanh nhỏ và vừa ở các chợ đều giữ nguyên mức thuế, thậm chí có những trường hợp được giảm như một số tiểu thương ở chợ Xóm Chiếu (quận 4), vì mức độ kinh doanh thực tế giảm. Tất cả công tác lập bộ thuế hộ kinh doanh cá thể được triển khai tại 24 chi cục thuế quận/huyện đều theo đúng tiêu chí cũng như tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đảm bảo tình hình kinh tế xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn./.

Nguyên Phạm