anh moi

Giao diện App SafeID Delivery để giám sát chi trả gói hỗ trợ lần 3 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Việc chi trả gói hỗ trợ lần 3 sẽ chi trả bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản trực tiếp cho người dân (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người) được triển khai từ ngày 1/10 đến ngày 15/10/2021.

Theo đó, để đảm bảo công khai, minh bạch, chống thất thoát và tránh trường hợp phát cho người không có tên trong danh sách, quá trình hỗ trợ sẽ đối chiếu với dữ liệu, cập nhật tiến độ và giám sát chi hỗ trợ qua App SafeID Delivery, do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phát triển.

Mỗi đơn vị xã, phường, thị trấn sẽ có 1 tài khoản quản trị App SafeID Delivery do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách theo dõi, chỉ đạo. Mỗi quận, huyện, TP. Thủ Đức có 2 tài khoản quản trị cấp cho Chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức và Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi tiến độ chi trả, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thiết lập và chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình triển khai hỗ trợ cho UBND thành phố thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Danh sách người nhận hỗ trợ đợt 3 sẽ được UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức phê duyệt. Sau đó, gửi về Công ty QTSC để đưa lên hệ thống quản lý chi trả trên phạm vi toàn TP.Hồ Chí Minh trước 11 giờ ngày 27/9.

Chủ tịch UBND 312 xã, phường, thị trấn phải lập danh sách nhân sự phụ trách thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3 (mỗi phường, xã 40 người) gửi Công ty QTSC để được cung cấp tài khoản, hướng dẫn cài đặt và sử dụng điện thoại khi thực hiện chi trả./.

Gia Cư