Trà Vinh: Thu ngân sách đã vượt dự toán năm 2023

Tượng đài tại trung tâm TP. Trà Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sơn Nam

Vượt thu 205 tỷ đồng

Theo đánh giá tổng kết cuối năm 2023, nhiệm vụ thu nội địa năm 2023, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao là 5.701 tỷ đồng. Dù còn hơn 1 tuần nữa mới kết thúc năm, tuy nhiên báo cáo cho thấy, thu ngân sách do cục thuế quản lý ước đạt 5.906 tỷ đồng, bằng 103,6% (vượt thu 205 tỷ đồng) dự toán; bằng 107,1% (tăng 391,7 tỷ đồng) so cùng kỳ.

Phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho rằng, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu nội địa năm 2023 trên địa bàn vừa bị ảnh hưởng khó khăn chung bởi tình hình kinh tế thế giới và trong nước, vừa chịu áp lực trước những khó khăn riêng do đặc thù của địa phương, trong điều kiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ.

Phần lớn các doanh nghiệp có nguồn lực tài chính hạn hẹp, năng lực cạnh tranh thấp, thị trường xuất khẩu của một số doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro nên tình hình phát triển nguồn thu mới từ năng lực sản xuất tăng thêm của các doanh nghiệp không đáng kể. Ngoài ra, còn phải thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2023 đã ảnh hưởng giảm thu so với dự toán.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực khai thác các khoản thu phát sinh như: số nộp thuế phát sinh ngoài dự toán sau thời điểm rà soát, thảo luận, cùng với đó khai thác kịp thời một số khoản thu, sắc thuế phát sinh tăng thu từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, thu từ hoạt động xổ số, thu tiền sử dụng đất… đã bù đắp giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2023. Với quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vẫn đảm bảo thu đạt và vượt dự toán cả năm 2023.

Phát động phong trào thi đua

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh Phạm Quốc Dũng cho biết, đơn vị sẽ phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa được giao ngay từ đầu năm, đầu tháng, đầu quý của năm 2024.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh Phạm Quốc Dũng cho biết, cùng với nhiều giải pháp quan trọng, ngay từ đầu năm 2023, cục thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (NNT) về các chính sách thuế mới. Đặc biệt là việc triển khai các đề án “Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; đề án “Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; về áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và chương trình “Hóa đơn may mắn”,…đã góp phần tích cực đến nhận thức, chấp hành của NNT trên địa bàn.

Cùng với đó, cục thuế cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở NNT để thực hiện đôn đốc các khoản phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN). Đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế gửi NNT để đôn đốc, nhắc nhở nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho NNT.

Cụ thể, trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc đã ban hành 490.315 thông báo; 202 quyết định cưỡng chế; công khai thông tin 449 lượt đối với các doanh nghiệp đã thực hiện cưỡng chế lên trang thông tin điện tử cục thuế, gồm: 130 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, 71 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, 1 quyết định cưỡng chế đề nghị thu hồi giấy phép… Nhờ đó, đã kéo giảm tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách là 3,99%, tỷ lệ tổng số nợ về thuế, phí trên tổng thu ngân sách 1,52%, tỷ lệ nợ có khả năng thu trên tổng thu ngân sách 2,32%, đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao về thu nợ và xử lý nợ.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2024

Trà Vinh: Thu ngân sách đã vượt dự toán năm 2023
Các đơn vị Cục Thuế Trà Vinh ký giao ước thi đua năm 2023.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu tài chính - ngân sách cả giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đang tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách.

Đơn vị cũng tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ NNT, góp phần giúp NNT duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2024 là 6.220 tỷ đồng, bằng 109,1% so với cùng kỳ dự toán Bộ Tài chính, dự toán UBND tỉnh; bằng 105,3% so với thực hiện năm 2023. Đồng thời, đơn vị chú trọng triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chống thất thu NSNN...

Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, đã có kế khoạch triển khai ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Cùng với đó, cục thuế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Tập trung rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh; tăng cường quản lý đôn đốc các khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan thuế quản lý thu như: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo… nhằm thu đúng, đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

Ưu tiên đẩy mạnh thực hiện cải cách hệ thống thuế

Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2024, đơn vị sẽ ưu tiên xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2025, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra tại chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg, Công điện số 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử góp phần thực hiện chuyển đổi số.