Trái phiếu riêng lẻ Agribank chính thức giao dịch trên HNX

Theo đó, các nhà đầu tư nắm giữ 10 mã trái phiếu riêng lẻ của Agribank có thể dễ dàng thực hiện các loại giao dịch ngay trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 56/QĐ-SGDVN. Chi tiết các mã trái phiếu xem tại đây.

Với việc 10 mã trái phiếu riêng lẻ của Agribank được đăng ký trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX, việc thanh toán các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Agribank sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch với thời gian thanh toán trong cùng ngày giao dịch. Đồng thời, hệ thống cũng cho phép tra cứu thông tin về sổ lệnh, thông tin về trái phiếu, thống kê giao dịch./.