Tổng cục hải quan

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại cuộc họp triển khai Quyết định 97/QĐ-BTC. Ảnh: Hà Bình

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, việc thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin hải quan để thực hiện mục tiêu sớm đưa Hải quan Việt Nam có trình độ tương đương các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới.

Mới đây, ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính đã ký Quyết định 97/QĐ-BTC về phê duyệt chủ trương “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số”, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, hiện đại hóa hải quan, đáp ứng các yêu cầu quản lý trong giai đoạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Để thực hiện các nội dung liên quan đến Quyết định 97/QĐ-BTC, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai dịch vụ công nghệ thông tin.

Mục tiêu thuê dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin là thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số.

Hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan./.

Ngọc Linh