Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), cổ phiếu SGT được ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và được chuyển sang diện chứng khoán bị kiểm soát.

Cụ thể, Thông báo số 870/2013/TB-SGDHCM, ngày 7/10 của HSX cho biết, cổ phiếu SGT được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát kể từ ngày 10/10/2013. Nguyên nhân là do SGT đã thực hiện giải trình nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ trong năm 2012 và có phương án khắc phục cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Thời gian giao dịch của cổ phiếu SGT: chỉ được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại đầu tiên của cổ phiếu SGT được xác định bằng giá đóng cửa vào ngày 22/7/2013 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) với biên độ dao động là ±20%./.

N.A