Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin liên quan đến việc bị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Saigontel bị phạt và truy thu hơn 745 triệu đồng tiền thuế
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xử phạt và truy thu của Saigontel hơn 745 triệu đồng tiền thuế.

Theo quyết định xử phạt, Saigontel đã có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và khai sai thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, theo quy định.

Cụ thể, Saigontel bị phạt hơn 125 triệu đồng, bao gồm 6,5 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp; 6,5 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN và hơn 112 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN còn phải nộp.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị truy thu hơn 560 triệu đồng tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp thuế hơn 60 triệu đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt (ban hành ngày 4/4/2024), Saigontel phải nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Năm 2023, Saigontel ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.309 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 40% so năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Saigontel là 7.217 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 1.967 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.