Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (mã ck: PMG) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin Quyết định về việc xử phạt vi phạm của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Petro Miền Trung bị xử phạt và truy thu thuế hơn 37 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 3314/QĐ-XPHC ngày 12/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Petro Miền Trung đã có hành vi kê khai giảm trừ doanh thu đối với chiết khấu thương mại cho người mua không có thỏa thuận trong hợp đồng; chưa kê khai giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ tương ứng với các khoản công nợ phải trả cho người bán đã kéo dài nhiều năm, không có biên bản đối chiếu công nợ hằng năm, không còn nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán dẫn đến làm giảm số thuế GTGT phải nộp năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 số tiền hơn 178,9 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này có hành vi kê khai vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) các khoản phân bổ chi phí giá vốn không tương ứng với doanh thu; chưa điều chỉnh tăng thu nhập đối với khoản công nợ phải trả cho người bán kéo dài nhiều năm; kê khai thiếu thu nhập tính thuế; giảm trừ doanh thu đối với chiết khấu thương mại cho người mua không có thỏa thuận trong hợp đồng; xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng tại Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas không đúng quy định dẫn đến làm giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 số tiền hơn 28,7 tỷ đồng.

Petro Miền Trung cũng có hành vi kê khai giảm trừ người phụ thuộc không đúng quy định; khấu trừ thiếu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% trên thu nhập khi trả tiền công cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên dẫn đến làm giảm số thuế TNCN phải nộp năm 2015, 2016, 2018, 2019 số tiền hơn 8,3 triệu đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, doanh nghiệp này cũng chưa lập hóa đơn giao cho người mua khi chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas; Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được công ty phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

“Hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và khoản 1 Điều 16, khoản 5 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn.” - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết tại Quyết định.

Theo đó, Petro Miền Trung bị áp dụng hình thức xử phạt số tiền gần 5,8 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp bị phạt hơn 5,7 tỷ đồng theo mức phạt 20% đối với hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp và 15 triệu đồng đối với hành vi chưa lập hóa đơn theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp hơn 2,6 tỷ đồng tiền chậm nộp tiền thuế đối với số tiền thuế kê khai thiếu.

Như vậy, tổng cộng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế mà Petro Miền Trung phải nộp là hơn 37 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả, doanh nghiệp này đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 28 tỷ đồng vào ngày 18/6/2021 và hơn 8 tỷ đồng vào ngày 22/3/2024.

Tuy nhiên, Petro Miền Trung còn thiếu số tiền chậm nộp tiền thuế TNDN hơn 629 triệu đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Petro Miền trung phải nghiêm chỉnh thực hiện các biên pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định này được giao cho bà Nguyễn Thị Bích Thùy là người đại diện pháp luật của Petro Miền Trung để chấp hành./.