Tổng cục Thuế cho biết, để chính sách mới đến được với người dân và doanh nghiệp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, ngành Thuế đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các kênh của ngành Thuế (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ) và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng chuyên mục “Thuế và đời sống”. Phối hợp với Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam… mở các chuyên mục về chính sách thuế, hóa đơn điện tử.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, năm 2021 toàn ngành đã thực hiện đăng tải khoảng 2.800 tin, bài, thông điệp liên quan tới ngành Thuế trên các báo, tạp chí lớn và hơn 6.000 tin, bài trên các báo của địa phương; trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng thông tin điện tử của 63 cục thuế.

Tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế trực tuyến để tránh Covid-19
Cán bộ Cục Thuế Hà Nội thực hiện hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Ảnh: TL.

Về công tác hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2021, hệ thống tuyên truyền hỗ trợ của ngành Thuế đã chủ động để thay đổi dần từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử.

Ngành Thuế đã hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế và tổ chức đối thoại với người nộp thuế theo phương thức trực tuyến. Tại Tổng cục Thuế, đã tổ chức 4 buổi hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Các cục thuế địa phương đã tổ chức 35 buổi đối thoại theo phương thức điện tử trên Cổng thông tin điện tử của 26 cục thuế với số lượng câu hỏi tiếp nhận là 1.996 câu hỏi, đã giải đáp 1.981 câu hỏi.

Ngoài tổ chức các buổi hỗ trợ trực tuyến, ngành Thuế cũng thường xuyên hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống 479 kênh hỏi - đáp đã thành lập trước đó. Trong năm 2021 đã tiếp nhận 5.231 câu hỏi qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế, đã trả lời 4.907 câu hỏi (đạt tỷ lệ 94%).

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, năm 2021, toàn ngành đã gửi hơn 4 triệu thư điện tử để cung cấp thông tin cho người nộp thuế; hỗ trợ, giải đáp hơn 250.000 lượt người nộp thuế qua zalo, fanpage của các cục thuế.

Tại các địa phương không có dịch, hoặc thuộc “vùng xanh”, ít nguy cơ, cơ quan thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn cho người nộp thuế về chính sách thuế mới. Trong năm 2021, toàn ngành Thuế đã tổ chức gần 200 lớp tập huấn cho người nộp thuế với hơn 80.000 người tham dự; trực tiếp hướng dẫn tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế với hơn 400.000 lượt người; trả lời hơn 15.000 văn bản.