Tại hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đã trao Quyết định số 655/QĐ-UBCK về việc điều động, bổ nhiệm đối với ông Khương Tiến Hùng – Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán; Quyết định số 656/QĐ-UBCK về việc bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng; Quyết định số 657/QĐ-UBCK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh – Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán; Quyết định số 658/QĐ-UBCK về việc giao phụ trách Vụ Giám sát thị trường chứng khoán đối với ông Bùi Vũ Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách đối với một số lãnh đạo cấp vụ
Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương (thứ 4, trái qua) và lãnh đạo UBCKNN trao tặng Quyết định cho lãnh đạo các đơn vị.

Các Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách đều có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, căn cứ chủ trương điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính chấp thuận, UBCKNN đã có quyết định bổ nhiệm 4 đồng chí giữ trọng trách, cương vị mới tại các đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự điều động, bổ nhiệm thực hiện trên cơ sở phù hợp về năng lực, sở trường công tác của cá nhân từng đồng chí và nhu cầu của tổ chức.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN chúc mừng và tin tưởng rằng các đồng chí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết trong ban lãnh đạo, chi uỷ, cũng như các cán bộ công chức trong đơn vị, phát huy khả năng chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát và điều hành đảm bảo thị trường ổn định, minh bạch, công bằng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách, ông Trần Tiến Dũng – tân Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng đã bày tỏ cảm ơn đối với sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo UBCKNN; đồng thời, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phối hợp hiệu quả với tập thể lãnh đạo tại các đơn vị, phát huy những kết quả, thành công mà đơn vị đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh./.