UBTVQH

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

>> Chính phủ đề xuất dùng 14,62 nghìn tỷ đồng cắt giảm, tiết kiệm chi để phòng chống dịch

Trước đó, xem xét, thảo luận về các nội dung Chính phủ trình, một số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị làm rõ hơn về một số vấn đề như số lượng vắc-xin cần mua; về quản lý quỹ vắc-xin tại các địa phương cũng như các nguồn hỗ trợ khác; việc cấp kinh phí phòng chống dịch tại các địa phương…

Giải trình về một số nội dung được nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết nhu cầu chi cho phòng, chống dịch ở các địa phương và một số bộ ngành là rất lớn, tuy nhiên ngân sách trung ương (NSTW) chỉ đáp ứng được có hạn. Việc hỗ trợ cho các địa phương, bộ ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như theo đề xuất của Chính phủ là căn cứ vào yêu cầu cấp thiết phòng chống dịch, không phải là định mức phân bổ ngân sách.

Theo đề xuất tại tờ trình của Chính phủ, dự kiến trước mắt sử dụng 4,9 nghìn tỷ đồng để chi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng (1 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (900 tỷ đồng) và TP.Hồ Chí Minh (2 nghìn tỷ đồng), Bình Dương (500 tỷ đồng), Đồng Nai (500 tỷ đồng).

Đây là các địa phương theo quy định hiện hành phải tự lo toàn bộ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng dịch bệnh quá lớn, địa phương đã sử dụng cơ bản hết các nguồn dự phòng NSĐP, quỹ dự trữ tài chính, cắt giảm, tiết kiệm chi và nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nên cần Trung ương hỗ trợ thêm.

Về việc quản lý quỹ vắc-xin tại các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết ở nhiều địa phương hiện có các quỹ dành cho mua vắc-xin do các tổ chức như Mặt trận tổ quốc huy động, tuy nhiên nguồn ở địa phương này chưa có cơ quan nào quản lý.

Tại dự thảo nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…, Bộ Tài chính đã quy định về việc sẽ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các quỹ có nguồn tiền tài trợ này. Nếu UBTVQH đồng ý giao cho Bộ Tài chính, Chính phủ kiểm tra, quản lý vần đề này, thì đây là nguồn lực tốt cho việc chống dịch và đảm bảo thực hiện đúng mục đích.

Về số vắc-xin dự kiến mua và số vắc-xin được hỗ trợ, theo tính toán của Bộ Y tế, để tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 80 triệu dân số trong năm 2021 dự kiến cần mua khoảng 170 triệu liều vắc-xin. Hiện nay, cùng với nguồn tiền từ Quỹ vắc-xin, số ngân sách UBTVQH quyết định để lại, cộng với nguồn ngân sách địa phương đóng góp với trung ương để mua vắc-xin thì sẽ đủ 25,2 nghìn tỷ đồng để mua 150 triệu liều vắc-xin. Số vắc-xin còn lại bao gồm từ cơ chế COVAX và của các quốc gia, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Sau cuộc họp, Bộ Tài chính sẽ đề nghị Bộ Y tế báo cáo lại việc nhận vắc-xin, phân bổ vắc-xin để công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo minh bạch thông tin.

Sau khi nghe các báo cáo và giải trình, UBTVQH đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021 số tiền 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm tiết kiệm chi NSNN năm 2021 như Chính phủ trình. Đồng thời, giao Chính phủ sử dụng nguồn này để ưu tiên chống dịch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng Luật NSNN và Nghị quyết 30 của Quốc hội.

Hoàng Yến