VATM

VATM chào đón chuyến bay điều hành thứ 800 nghìn trong năm 2017. Ảnh: VATM

; cung cấp đầy đủ, chính xác dịch vụ đảm bảo hoạt động bay với chất lượng cao. Trong đó, điểm đáng mừng nhất là nộp ngân sách của Tổng công ty vẫn duy trì được đà tăng của giai đoạn 2012 – 2016, đạt mức hơn 2.236 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2016.

Thuận lợi, khó khăn đan xen

Theo Tổng giám đốc Đoàn Hữu Gia, năm 2017, mặc dù kinh tế thế giới trải qua những giai đoạn khủng hoảng, suy thoái nhưng tổng thế vẫn tăng trưởng, trong đó hoạt động giao thông Hàng không luôn đạt tốc độ tăng cao. Đặc biệt, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế mới ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam là cơ hội thuận lợi cho việc tăng trưởng sản lượng điều hành bay của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, qua 25 năm hoạt động, VATM cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành sản xuất- kinh doanh. Năm 2017, VATM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác tại các Cảng Hàng không, sân bay và đảm bảo an toàn bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay lớn.

Trong năm, VATM cũng áp dụng các phương thức điều hành bay mới sử dụng tiêu chuẩn dẫn đường RNP1 và RNP APCH dựa trên tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu tại sân bay quốc tế Cam Ranh; Thực hiện thử nghiệm khai thác Quản lý luồng không lưu phân phối đa điểm nút mức 2 giữa Việt Nam và Singapore; Tổ chức phân chia lại vùng trời kiểm soát tiếp cận Nội Bài, Tân Sơn Nhất nhằm giải quyết tắc nghẽn và tăng cường đảm bảo an toàn trên không; Chuyển đổi thành công phương thức bay đi/đến SID/STAR RNAV1 tại Cảng HKQT Nội Bài và Đà Nẵng, giúp tối ưu hóa năng lực, khả năng thông qua tại vùng trời khu vực, góp phần nâng cao hiệu qủa công tác điều hành bay.

Tổng giám đốc Đoàn Hữu Gia cho biết thêm, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp nên năm 2017 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đều vượt kế hoạch.

Cụ thể, sản lượng điều hành bay đạt 805.999 lần chuyến, bằng 104,57% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,81% so với thực hiện năm 2016. Tổng doanh thu ước đạt gần 3.217 tỷ đồng, bằng 104,52% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 9,6% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt hơn 832,8 tỷ đồng, bằng 106,02% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 2,3% so với thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 2.236 tỷ đồng, bằng 104,92% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 1,4% so với thực hiện năm 2016.

Điểm đáng mừng nhất là năm 2017, Tổng công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng nộp ngân sách ấn tượng so với giai đoạn 2012 – 2016.

Tuy nhiên, cũng theo Tổng giám đốc Đoàn Hữu Gia, năm 2018 và các năm tiếp theo, nền kinh tế của thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế nhà nước chưa có nhiều khởi sắc đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các hãng hàng không trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, thời tiết, khí hậu diễn biến khó lường như bão, lụt, sương mù; lưu lượng bay tăng cao, tính chất hoạt động hàng không ngày càng đa dạng, phức tạp trong khi tổ chức vùng trời chưa được tối ưu hóa, các sân bay mới, các đường bay mới được mở ra tạo ra nhiều tuyến đường bay cắt nhau gây ra những khó khăn, phức tạp trong công tác điều hành bay của Tổng công ty…

Phấn đấu luôn là 1 trong 3 cột trụ vững chắc của ngành Hàng không

Theo Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng năm 2018 và giai đoạn tiếp theo với sự phát triển không ngừng của ngành Hàng không dân dụng trong nước và quốc tế, để tiếp tục là 1 trong 3 cột trụ vững chắc của ngành Hàng không, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, năng động, hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, VATM sẽ rà soát lại xác định các nhiệm vụ, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính và những ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kỉnh doanh chính để xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy quản lý,... nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp .

Đặc biệt, VATM cũng sẽ triển khai quá trình cơ cấu lại với mục tiêu quan trọng và ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn, điều hòa, hiệu quả cho mọi chuyến bay thuộc trách nhiệm điều hành bay của VATM.

Để thực hiện có hiệu quả, VATM sẽ ưu tiên sắp xếp, chuyên môn hóa các lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tiến hành xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không trực thuộc VATM.

Đồng thời sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng Đề án tổ chức lại dịch vụ Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không trên cơ sở đánh giá, phân tích rõ thực trạng tổ chức cung ứng dịch vụ này, đưa ra các giải pháp về tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, huấn luyện, đào tạo về con người.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý luồng không lưu trên cơ sở triển khai các nội dung tại Đề án thành lập Trung tâm Quản lý luồng không lưu đã được thông qua và kế hoạch tổng thể phát triển quản lý không lưu sau khi kế hoạch này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, VATM sẽ tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Nghiên cứu, áp dụng mô hình quản trị doanh nghỉệp tiên tiến làm cơ sở nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của VATM, cụ thể là quản lý theo các chỉ tiêu trọng yếu tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm cũng như xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, chú trọng ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, triển khai mạng diện rộng (WAN) trên quy mô toàn Tổng công ty, trên cơ sở đó xây dựng các ứng dụng vê quản trị trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty, thực hiện công việc theo quy trình ISO, theo mục tiêu, gắn đánh giá hiệu quả công việc với giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, gỉám sát, đặc biệt là kiểm soát nộí bộ, kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro phù hợp.

“Ban lãnh đạo VATM luôn nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong mọi thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, VATM sẽ tiếp tục triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty đến nãm 2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu, rộng”, ông Phạm Việt Dũng nhấn mạnh.

Trí Dũng